Política de privacitat

Agraïsc que estiga en aquesta pàgina, això significa que les seues dades li importen, i vol conèixer la destinació dels mateixos i qui els arreplega.
De conformitat amb el que es disposa en el Reglament General (UE) Sobre Protecció de Dades, mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat presta el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals que proporcione a través de la pàgina web https://jmber.com/kukupraka/ (d’ara en avant LLOC WEB) siguen inclosos en un fitxer de “USUARIS WEB I SUBSCRIPTORS” així com “CLIENTS I/O PROVEÏDORS”:
• La meua denominació social és: José María Berenguer Coves
• El meu CIF és 33485123K
• El meu domicili social es troba en Carrer Sevilla 50, 03012. Alacant.
• Email: info@jmber.com
• La meua activitat social és: Botiga Online
La present Política de Privacitat serà vàlida únicament per a les dades de caràcter personal obtinguts en el Lloc web, no sent aplicable per a aquella informació recaptada per tercers en altres pàgines web, fins i tot si aquestes es troben enllaçades pel Lloc web.
Amb això manifeste el meu compromís per mantenir i garantir les relacions comercials de manera segura mitjançant la protecció de les dades personals i vetlant pel compliment del dret a la privacitat de cadascun dels usuaris del nostre lloc web.

 1. QUÈ SÓN LES DADES PERSONALS?
  Una xicoteta aproximació és important, per això, ha de saber que és qualsevol informació relativa a una persona, facilitada quan visita el nostre lloc web, en el nostre cas nomene e email, i si compra algun producte necessitant factura, sol·licitarem domicili complet, nom, cognoms i DNI o CIF.
  Addicionalment, quan visita el meu lloc web, determinada informació s’emmagatzema automàticament per motius tècnics com l’adreça IP assignada pel seu proveïdor d’accés a Internet.
  1.1 PRINCIPIS PER Al TRACTAMENTS DE DADES
  Per a tractar les seues dades personals, aplicaré segons el RGPD els següents principis:
  • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requeriré el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals per a un o diverses finalitats específiques que l’informaré prèviament de manera clara i comprensible.
  • Principi de minimització de dades: Només sol·licitaré dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per als quals ja li he informat prèviament.
  • Principi de limitació del termini de conservació: com més endavant podrà comprovar, les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament, en funció a la finalitat, l’informaré del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisaré les meues llistes i eliminaré aquells registres inactius durant un temps considerable.
  • Principi d’integritat i confidencialitat: Les seues dades seran tractades de tal manera que es garantisca una seguretat adequada de les dades personals i es garantisca confidencialitat. Ha de saber que tom totes les mesures encaminades a evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels meus usuaris per part de tercers.
 2. FINALITAT, LEGITIMACION, CATEGORIA DE LES DADES RECAPTADES, CONSENTIMENT Al TRACTAMENT, MENORS D’EDAT
  2.1 FINALITAT
  Tal com s’arreplega en la normativa, l’informe que, a través dels formularis de contacte, o subscripcions es recapten dades, els quals s’emmagatzemen en un fitxer, amb l’exclusiva finalitat d’enviament de comunicacions electròniques, com ara: butlletins (newsletters), noves entrades (posts), ofertes comercials, webinars gratuïts, així com altres comunicacions que puc entendre interessant sobre la matèria. Els camps marcats com d’emplenament obligatori, són imprescindibles per a realitzar la finalitat expressada.
  En definitiva la FINALITAT és la següent:
  • La venda de productes Online.
  • Gestionar la llista de subscriptors i usuaris adscrits a la web.
  Únicament el titular tindrà accés a les seues dades, i en cap concepte, aquestes dades seran cedides, compartits, transferits, ni venuts a cap tercer.
  L’acceptació de la política de privacitat es realitza a través del procediment establit de doble opt-in pel que s’entendrà amb caràcter general com la prestació de CONSENTIMENT EXPRÉS I INEQUIVOCO de l’USUARI al tractament de les dades de caràcter personal en els termes que s’exposen en el present document, així com a la transferència internacional de dades que es produeix, exclusivament a causa de la ubicació física de les instal·lacions dels proveïdors de serveis i encarregats del tractament de dades.
  En cap cas es realitzarà un ús diferent que la finalitat per als quals han sigut recaptats les dades ni tampoc cediré a un tercer aquestes dades.
  2.2 MENORS D’EDAT
  En el supòsit de ser major de catorze anys, podràs registrar-te en https://jmber.com/kukupraka/ sense necessitat del consentiment previ dels teus pares o tutors.
 3. Què ocorre en el cas que sigues menor de 14 anys?. En aquest supòsit, serà condició obligatòria el consentiment dels teus pares o tutors perquè puguem tractar les teues dades personals.
  Advertiment: Si tens menys de catorze anys i no has obtingut el consentiment dels teus pares, no pots registrar-te en la web pel que procedirem a denegar la teua sol·licitud en cas de tenir constància d’això.
  2.3 LEGITIMACIÓ
  Gràcies al consentiment, podem tractar les seues dades, sent requisit obligatori per a poder subscriure’s a la pàgina web. Com bé sap, pot retirar el seu consentiment en el moment que ho desitge. Estaré legitimat per a tractar les seues dades per al compliment d’obligacions legals en matèria fiscal, mercantil i comptable, per a la facturació i gestió de la comptabilitat.
  2.4 CATEGORIA DE LES DADES
  Les dades recaptades en cap moment són especialment protegits, sinó que es troben categoritzats com a dades identificatives.
  2.5 TEMPS DE CONSERVACION DE LES DADES
  Conservaré les seues dades durant el temps legalment establit o fins que sol·licite eliminar-los.
  2.6 EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES
  Òbviament és vostè l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades que em remeta eximint-me de qualsevol mena de responsabilitat sobre aquest tema. Com a usuari, ha de garantir l’exactitud i autenticitat de les dades personals facilitades havent d’aportar la informació completa i correcta en els diferents formularis de captació de dades.
 4. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA D’APLICACIÓ
  Ha de saber que actualment ens regim pel Reglament Europeu Sobre Protecció de Dades, per la qual cosa és la normativa a la qual done compliment.
  Així mateix, José María Berenguer Coves informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment a l’USUARI per al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.
  L’informe que les dades subministrades, així com aquelles dades derivades de la seua navegació, podran ser emmagatzemats en els fitxers de José María Berenguer Coves i tractats per a la finalitat d’atendre la seua sol·licitud i el manteniment de la relació que s’establisca en els formularis que subscriga.
  Addicionalment, l’USUARI consent el tractament de les seues dades amb la finalitat d’informar-los, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, de productes i serveis de José María Berenguer Coves
  En cas de no autoritzar el tractament de les seues dades amb la finalitat assenyalada anteriorment, l’USUARI podrà exercir el seu dret d’oposició al tractament de les seues dades en els termes i condicions previstos més endavant en l’apartat “Exercici de Drets”
 5. MESURES DE SEGURETAT
  Josep Maria Berenguer Coves l’informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les seues dades de caràcter personal i evitar la seua alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguen de l’acció humana o del medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el que es preveu en l’actual Reglament General sobre Protecció de Dades.
  Així mateix, l’informe que he establit mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seua organització, mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per a assegurar el respecte a la privacitat de les dades.
  Igualment, tal com pot comprovar, la web disposa de certificat SSL pel que es garanteix la seguretat de les seues dades.
 6. EXERCICI DE DRETS
  Aquelles persones físiques que hagen facilitat les seues dades a través de https://jmber.com/kukupraka/, podran dirigir-se al titular de la mateixa amb la finalitat d’exercitar gratuïtament els seus drets d’accés a les seues dades, rectificació o supressió, limitació i oposició respecte de les dades incorporades en els seus fitxers.
  El mètode més ràpid i senzill seria accedint en el seu compte d’usuari directament i modificar les seues dades o esborrar el seu compte d’usuari. Qualsevol informació que necessite emmagatzemar, en virtut d’una obligació legal o contractual, serà bloquejada i només utilitzada per a aquestes finalitats en lloc de ser esborrada.
  L’interessat, en aquest cas, vostè, podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a José María Berenguer Coves amb la referència “Protecció de dades”, especificant les seues dades, acreditant la seua identitat i els motius de la seua sol·licitud en la següent adreça:
  José María Berenguer Coves Calle Sevilla 50, 03012. Alacant
  Una altra manera d’exercitar els drets és a través del correu electrònic, escrivint al següent email: info@jmber.com
 7. LINKS O ENLLAÇOS EXTERNS
  Com un servei als nostres visitants, en alguna ocasió podré incloure enllaços a altres llocs que no són operats o controlats per el Lloc web. Per això, no garantisc, ni em faig responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts de tals llocs web o de les seues pràctiques de privacitat. Per favor, abans de proporcionar la seua informació personal a aquests llocs web aliens, tinga en compte que les seues pràctiques de privacitat poden diferir de les meues.
 8. MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT
  José María Berenguer Coves es reserva el dret a modificar la seua Política de Privacitat, d’acord amb el seu propi criteri, motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
  Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada almenys deu dies abans de la seua efectiva aplicació. L’ús d’aquest lloc web després d’aquests canvis, implicarà l’acceptació d’aquests.
 9. RESPONSABLE DEL FITXER, I ENCARREGATS DEL TRACTAMENT
  Com a informació bàsica, ha de saber que el responsable del fitxer de dades és José María Berenguer Coves.
  Com a encarregats de tractament aliens al citat responsable: José María Berenguer Coves ha contractat els serveis d’Hosting a:
  • Identitat del Responsable: Webempresa Europa S.L.
  • Nom comercial: WEBEMPRESA
  • NIF/CIF: B65739856
  • Dades registrals: inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, Tom 37232, Foli 212, Fulla M 664086, Secció 8, inscripció 1 i 2.
  • Adreça: C/ Almagro 11 6è 7a 1 . 28010 Madrid (MADRID)
  • Correu electrònic: legal@webempresa.com
  Es pot consultar la política de privacitat i altres aspectes legals d’aquesta companyia en el següent enllaç: https://www.webempresa.com/aviso-legal.html
  i també els serveis de Missatgeria a General Logistics Systems Spain, S.A. (identificat amb la marca comercial GLS) domiciliada en Av. Fuentemar 18, 28823 – Coslada, Madrid. Espanya. Registre Mercantil de Madrid, Tom 13515, Llibre 0, Foli 52, Secció 8, Fulla Núm. M-219632. NIF: A61441523. Es pot consultar la política de privacitat i altres aspectes legals d’aquesta companyia en el següent enllaç: https://www.gls-spain.es/es/politica-de-privacidad/
 10. SERVEIS OFERITS PER TERCERS EN AQUESTA WEB.
  Per a prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de la meua activitat, https://jmber.com/kukupraka/ utilitza els següents prestadors sota les seues corresponents condicions de privacitat.
  • Hosting: Webempresa
  • Plataforma web: WordPress.org
  • Plantilla per a WordPress: Storefront
  • Plataforma de pagament: Woocomerce
  • Mitjans de pagament: Stripe i Paypal
  • Privacitat de fonts de rastreig utilitzades en aquest lloc: Google (Analytics)
  En https://jmber.com/kukupraka/ també s’estudien les preferències dels seus usuaris, les seues característiques demogràfiques, els seus patrons de trànsit, i una altra informació en conjunt per a comprendre millor qui constitueixen la nostra audiència i què és el que necessita. El rastreig de les preferències dels nostres usuaris també ens ajuda a mostrar-li els avisos publicitaris més rellevants.
  L’usuari i, en general, qualsevol persona física o jurídica, podrà establir un hiperenlace o dispositiu tècnic d’enllaç (per exemple, links o botons) des del seu lloc web a https://jmber.com/kukupraka/ (el “Hiperenlace“). L’establiment de l’Hiperenlace no implica en cap cas l’existència de relacions entre https://jmber.com/kukupraka/ i el propietari del lloc o de la pàgina web en la qual s’establisca l’Hiperenlace, ni l’acceptació o aprovació per part de https://jmber.com/kukupraka/ de els seus continguts o serveis. En tot cas, https://jmber.com/kukupraka/ es reserva el dret de prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol Hiperenlace al Lloc web.
 11. NO DESESA REBRE INFORMACION DE NOSALTRES O DESITJA REVOCAR EL SEU CONSENTIMENT?
  De conformitat amb el que es disposa en la Llei 34/20023, d’11 de juny de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic pot oposar-se a l’ús de la seua informació per a finalitats publicitàries, investigacions de mercat o desenvolupament d’enquestes de satisfacció en qualsevol moment, així com revocar el seu consentiment en qualsevol moment (sense efecte retroactiu).
  Per a això, haurà d’enviar un correu electrònic a l’adreça info@jmber.com. Si ha rebut publicitat per correu electrònic, també podrà oposar-se des d’aquest correu electrònic, punxant en l’enllaç inclòs en el mateix seguint les instruccions que li seran facilitades. Una altra forma més senzilla seria accedir al seu compte d’usuari i seleccionar les opcions corresponents.
  Per favor, tinga en compte que els nostres sistemes poden requerir un lapse de temps que en cap cas superarà 48 hores perquè la seua oposició o revocació es facen efectives, entenent-se que durant aquest període de temps pot continuar rebent missatges.
  En relació amb la gestió de les seues dades associades als perfils socials de José María Berenguer Coves, l’exercici del dret d’accés, dependrà de la funcionalitat de la xarxa social i les possibilitats d’accés a la informació dels perfils dels usuaris. En relació amb els drets d’accés i rectificació, li recomanem que només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobe sota el control de José María Berenguer Coves.
  A més podrà deixar d’interactuar, seguir o rebre informació dels perfils socials de José María Berenguer Coves, eliminar els continguts que deixen d’interessar-li o restringir amb qui comparteix les seues connexions, mitjançant els mecanismes estipulats en les diferents xarxes socials.
 12. SISTEMES DE CAPTURA DE DADES PERSONALS I LA SEUA FINALITAT
  • Formularis de subscripció a continguts: dins de la web existeixen diversos formularis per a activar la subscripció gestionada per la web amb la finalitat d’enviar campanyes de màrqueting per correu electrònic, gestió de subscripcions i enviament de butlletins o notícies.
  • Formulari de contacte: Existeix un formulari de contacte la finalitat del qual és la resposta de consultes, suggeriments o contacte professional. En aquest cas s’utilitzarà l’adreça de correu electrònic per a respondre a les mateixes i enviar la informació que l’usuari requerisca a través de la web, aquestes dades s’emmagatzemaran en els servidors de Webempresa.
  • Cookies: Quan l’usuari es registra o navega en aquesta web, s’emmagatzemen “cookies”, L’usuari pot consultar en qualsevol moment la política de cookies per a ampliar informació sobre l’ús de cookies i com desactivar-les.
  • Sistemes de rastreig utilitzades en aquest lloc: Google (Analytics), en https://jmber.com/kukupraka/ també s’estudien les preferències dels seus usuaris, les seues característiques demogràfiques, els seus patrons de trànsit, i una altra informació en conjunt per a comprendre millor qui constitueixen la seua audiència i què és el que aquesta necessita. El rastreig de les preferències dels nostres usuaris també ens ajuda a mostrar-li els avisos publicitaris més rellevants.
  No compartiré, vendre, llogar la seua informació personal amb altres parts. Puc compartir certa informació amb els proveïdors de serveis de tercers autoritzats necessaris per a prestar-li alguns serveis.
 13. PLUGINS SOCIALS
  En la nostra pàgina web oferim enllaços i serveis relacionats amb les diferents xarxes socials ( p.ej “M’agrada” de Facebook). Si és membre d’una xarxa social i fa clic sobre el corresponent enllaç, el proveïdor de la xarxa social podrà enllaçar les seues dades de perfil amb la informació de la seua visita a aquesta pàgina web.
  Per tant, és convenient informar-lo sobre les funcions i polítiques sobre el tractament de dades personals de la respectiva xarxa social, si accedeix a una de les nostres pàgines web amb algun dels seus perfils en xarxes socials o comparteix informació a través d’ells.
  Pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de les diferents xarxes socials, així com configurar el seu perfil per a garantir la seua privacitat. Li animem a familiaritzar-se amb les condicions d’ús d’aquestes xarxes socials abans de començar a usar-les:
  • Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
  • Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=es&gl=es
  • Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy
  • Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388
  • Vimeo: https://vimeo.com/privacy
 14. ACCEPTACIÓ, CONSENTIMENT I REVOCABILITAT
  L’Usuari declara haver sigut informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de José María Berenguer Coves en la forma i per a les finalitats indicades en l’avís legal.
  Com bé sap i li hem comunicat al llarg de les presents polítiques de privacitat, en qualsevol moment podrà revocar les seues dades, però sempre sense caràcter retroactiu.