Aviso legal y términos de uso

Puc garantir-li que es troba en un espai 100% segur, per això, donant compliment amb el deure d’informació arreplegat en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es fa constar:
1.1. Dades identificatives del responsable
Tal com arreplega la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informe que:
• La meua denominació social és: Josep Maria Berenguer Coves
• El meu CIF és 33485123K
• El meu domicili social es troba en Carrer Sevilla 50, 03012. Alacant.
• Email: info@jmber.com
• La meua activitat social és: Botiga Online
1.2. Finalitat de la pàgina web.
Els serveis prestats pel responsable de la pàgina web són els següents:
• La venda de productes Online.
• Gestionar la llista de subscriptors i usuaris adscrits a la web.
1.3. Usuaris:
L’accés i/o ús d’aquest lloc web atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, els presents termes d’ús, no obstant això, pel mer ús de la pàgina web no significa l’inici de relació laboral/cap comercial.
1.4. Ús del lloc web i captura d’informació:
1.4.1 Ús del lloc web
La pàgina web https://jmber.com/kukupraka/ en avant (LA WEB) proporciona l’accés a articles, informacions, serveis i dades (d’ara en avant, “els continguts”) propietat de Josep Maria Berenguer Coves. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús de la web. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts que ofereix a través del seu web i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a:
• a. incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic;
• b. difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans;
• c. provocar danys en els sistemes físics i lògics de la web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
• d. intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
Josep Maria Berenguer Coves es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguen discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultaren adequats per a la seua publicació. En qualsevol cas, Josep Maria Berenguer Coves no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través del blog o altres eines de participació que puguen crear-se, conforme al que es preveu en la normativa d’aplicació.
1.4.2 Captura d’informació
• Formulari de contacte, on l’USUARI haurà d’emplenar el camp de correu electrònic, assumpte i nom.
• Formulari de subscripció, emplenant l’USUARI els camps necessaris per a la subscripció a la web amb els camps de nom, i email.
• Formulari de venda, emplenant l’USUARI els camps necessaris per a la venda amb els camps de nom, email, adreça i DNI.
• Cookies de rastreig, conforme a les regles establida en la nostra política de cookies.
• Navegació i Adreça IP: En navegar per aquesta web, l’usuari facilita de manera automàtica al servidor de la web informació relativa a la seua adreça IP, data i hora d’accés, l’enllaç que li ha reexpedit a aquestes, el seu sistema operatiu i el navegador utilitzat.
En tot cas José María Berenguer Coves es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració de la web https://jmber.com/kukupraka/ com el present avís legal.

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
  Josep Maria Berenguer Coves per si o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seua pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Josep Maria Berenguer Coves o bé dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per Josep Maria Berenguer Coves serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Josep Maria Berenguer Coves. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Josep Maria Berenguer Coves. Podrà visualitzar únicament els elements de la web sense possibilitat d’imprimir-los, copiar-los o emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estiguera instal·lat en les pàgines de Josep Maria Berenguer Coves. Queda terminantment prohibit compartir la llicència per a ús amb més persones, cada llicència és personal i intransferible reservant-nos quantes accions civils i penals ens assistisquen a fi de salvaguardar els nostres drets, tot això baixa prevenció d’incórrer en un delicte contra la propietat intel·lectual de l’art. 270 i ss del Codi Penal amb penes de presó de fins a 4 anys.
 2. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
  Josep Maria Berenguer Coves no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pogueren ocasionar, a títol enunciatiu: per errors o omissions en els continguts, per falta de disponibilitat del lloc web, – el qual realitzarà parades periòdiques per manteniments tècnics – així com per la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.
 3. MODIFICACIONS
  Josep Maria Berenguer Coves es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que considere oportunes en el seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguen presentats o localitzats en el seu web.
 4. POLÍTICA D’ENLLAÇOS
  Les persones o entitats que pretenguen realitzar o realitzen un hiperenlace des d’una pàgina web d’un altre portal d’Internet a la web de Josep Maria Berenguer Coves hauran de sotmetre’s les següents condicions:
  • No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web sense la prèvia autorització expressa de Josep Maria Berenguer Coves.
  • No s’establiran deep-links ni enllaços IMG o d’imatge, ni frames amb la web de Josep Maria Berenguer Coves sense la seua prèvia autorització expressa.
  • No s’establirà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre la web de Josep Maria Berenguer Coves, ni sobre els serveis o continguts d’aquesta. Excepte aquells signes que formen part de l’enllaç, la pàgina web en la qual s’establisca no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a Josep Maria Berenguer Coves, excepte autorització expressa d’aquest.
  • L’establiment de l’enllaç no implicarà l’existència de relacions entre José María Berenguer Coves i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitze, ni el coneixement i acceptació de José María Berenguer Coves dels serveis i continguts oferits en aquesta pàgina web o portal.
  • José María Berenguer Coves no serà responsable dels continguts o serveis posats a la disposició del públic en la pàgina web o portal des del qual es realitze l’enllaç, ni de les informacions i manifestacions incloses en aquests.
  El lloc web de José María Berenguer Coves pot posar a la disposició de l’usuari connexions i enllaços a altres llocs web gestionats i controlats per tercers. Aquests enllaços tenen com a exclusiva funció la de facilitar als usuaris la cerca d’informació, continguts i serveis en Internet, sense que en cap cas puga considerar-se un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita d’aquests. José María Berenguer Coves no comercialitza, ni dirigeix, ni controla prèviament, ni fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles en aquests llocs web. José María Berenguer Coves no assumeix cap mena de responsabilitat, ni tan sols de manera indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de tota classe que pogueren derivar-se de l’accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, opinions, manifestacions, productes i serveis existents o oferits en els llocs web no gestionats per José María Berenguer Coves i que resulten accessibles a través de José María Berenguer Coves
 5. DRET D’EXCLUSIÓ
  José María Berenguer Coves es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferits sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incomplisquen les presents Condicions Generals d’Ús.
 6. GENERALITATS
  José María Berenguer Coves perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu web exercint totes les accions civils i penals que li puguen correspondre en dret.
 7. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ
  José María Berenguer Coves podrà modificar en qualsevol moment les condicions ací determinades, sent degudament publicades com ací apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seua exposició i estaran vigents fins que siguen modificades per unes altres degudament publicades.
 8. RECLAMACIONS I DUBTES
  José María Berenguer Coves informa que existeixen fulls de reclamació a la disposició d’usuaris i clients podent remetre un correu a info@jmber.com indicant el seu nom i cognoms, el servei o producte adquirit i exposant els motius de la seua reclamació. També pot dirigir la seua reclamació per correu postal dirigit a: José María Berenguer Coves, Carrer Sevilla 50, 03012. Alacant.
 9. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
  La relació entre José María Berenguer Coves i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat d’Alacant, llevat que la Llei aplicable dispose una altra cosa.